ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ และส่วนงานย่อยและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้มีความเชื่อถือได้ในด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น รวมทั้งป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *