การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วันพุธที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ซึ่งมีตำแหน่งว่างจากการได้รับการพิจารณาย้ายไปต่างเขตภายในจังหวัดเลย และตำแหน่งว่างจากการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่ ๔๐๖/๒๕๖๓  สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวม ๑๕ อัตรา   ซึ่งมีนางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าประชุม  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ. ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔  ลงวันที่  ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๙    หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๙  ลงวันที่  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีคณะกรรมการ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ (ลับ) ๔/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  คำสั่ง (ลับ) ๖/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และคำสั่ง (ลับ) ๒๒/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *