การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐  น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Preformance Agreement) ในระยะเวลา ๖ เดือน  นำโดย นายรอง  ปันสังกา  ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒) ประธานคณะกรรมการประเมิน  นายบูรพา  พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ และ  นายไพโรจน์  พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  โดย นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ในการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน มีโรงเรียนในสังกัด ๓ โรงเรียนได้มานำเสนอแสดงผลงาน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโคกมน โรงเรียนบ้านเอราวัณ และโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม  นอกจากนี้ยังมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาเลย เขต ๑  เขต ๓    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เลย เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ใน สพป.เลย เขต ๒ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นกำลังใจในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่กำหนด

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *