การประชุมกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT

วันพฤหัสบดีที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมรวมใจ ๒  อาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นกรรมการระดับสนามสอบ  รุ่นที่ ๒  และรุ่นที่ ๓  ประกอบด้วย อำเภอภูกระดึง  อำเภอผาขาว   อำเภอภูหลวง  อำเภอหนองหิน  อำเภอเอราวัณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒   จาก ๑๐๑ สนามสอบ  จำนวน  ๓๐๓  คน  เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการจัดสอบทั้งก่อนการสอบ  ระหว่างการสอบ โดย ดำเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และหลังการสอบ ดำเนินการบันทึกคะแนนการประเมินตามแบบที่กำหนด แล้วนำส่งศูนย์สอบตามเวลาที่กำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น