ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนRT

วันพุธที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมรวมใจ ๒  อาคารรวมใจ  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานในการประชุมกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับศูนย์สอบ  ซึ่งจะทำการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  พร้อมกันทุกโรงเรียนในสังกัด   การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙  มีนาคม ๒๕๖๔   จากเดิม กำหนดวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔   เพื่อเป็นการประเมินความสามารถความจำเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณของผู้เรียน เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น  โดยในภาคเช้าเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบ    และภาคบ่ายเป็นการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบของอำเภอวังสะพุง ๕๓ สนามสอบ จำนวน ๑๕๙ คน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *