กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากร สำนักงานเขตปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ กล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขต สุจริต ปลูกฝังการตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ มีความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯแจ้งข้อราชการ โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอนแบบ On site ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศของศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย (ศบค.จังหวัดเลย) สามารถใช้วิธีสอนแบบอื่นๆ อาทิ On-Air,Online,On-Demand,On-Hand ในห้วงนี้บุคลากรที่จะเดินทางไปนอกเขตจังหวัดเลยก็ต้องปฏิบัติตามประกาศของ ศบค.จังหวัดเลย อย่างเคร่งครัด และให้ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์การแพร่ระบาดของทางจังหวัดเลยซึ่งจะไม่สร้างความสับสน และเป็นข้อมูลที่ไม่คลาดเคลื่อน กิจกรรม English Monday และไหว้ทักทายกัน กิจกรรมเคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดี แก่บุคลากรในองค์กร และเป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานเขตพื้นที่คุณธรรมนำสุู่เขตสุจริต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *