กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นางสรัญญา บุดดา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากรสำนักงานเขตฯ ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ กล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญานตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่ เขตสุจริต เพื่อปลูกฝังความสำนึกในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขต ได้แจ้งข้อราชการ ให้ทุกสำนักงานเขตได้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ให้มอบหมายงานให้บุคลากร ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เพื่อลดคจำนวนและความแออัด ตลอดเดือนสิงหาคม ส่วนงานที่รับผิดชอบก็ต้องปฏิบัติไม่ให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ สำหรับโรงเรียนก็ปิดเรียนไปถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ตามประกาศของ ศบค.จังหวัด ฝากให้ผู้รับผิดชอบได้ไปดำเนินการ จัดสรรหนังสือหรือเอกสารที่เก็บไว้อาคารรวมใจชั้น ๑ แจ้งงบประมาณที่จะใช้ดำเนินงานคงเหลือเพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็ขอแจ้ง บุคลากรได้ทราบ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้้เจ้าของโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการไดตรวจสอบงบประมาณที่จะดำเนินการ กิจกรรม English Monday และ ภาษาจีน ไหว้ทักทายกันก่อนเริ่มปฏิบัติงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดี แก่บุคลากรในองค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การดำเนินงานเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *