กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ กล่าวคำสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ขับร้อง เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการ ที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการ ที่ดี มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลมีคุณธรรมจริยธรรม จากนั้นผู้อำนวยการ สำนักงานเขตฯ แจ้งข้อราชการรวมถึงภารกิจต่าง ๆ ขณะนี้สำนักงานเขตฯได้ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ได้จัดทำเตียงสนามสำหรับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ (Home Isolation : HI) โดยแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ เพื่อรอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล นอกจาก เตียงแล้วยังต้องมีเบาะรองนอนทางการแพทย์ ซึ่งทางรองสรัญญา บุดดา ได้ดำเนินการเชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ต่อด้วยกิจกรรม English Monday   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พัฒนาครูฯ ตรวจสอบภายใน กฎหมายและคดี และเรียนรู้ภาษาจีน โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ไหว้ทักทายกัน กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีแก่บุคลากรในองค์กร และเป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานโครงการเขต คุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *