การประชุมจัดทำร่างคู่มือประเมินคัดกรองการอ่านการเขียน

วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้พบปะให้แนวทางการดำเนินการจัดทำคู่มือการประเมินเพื่อคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ตามโครงการ “เด็กเลย ๒ อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ลายมือสวย คิดเป็น” เพื่อพัฒนาครูให้สามารถพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมี นายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมประชุมจัดทำร่างคู่มือการประเมินเพื่อคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *