การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้บริหารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) อำเภอผาขาว

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายประสิทธิ์  คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยนางสุภิญญา  วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2,นายยุทธพงศ์ แสนพันศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบง และนางจุฑาพร  โคตรศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มอำเภอผาขาว ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านซำไคร้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนบ้านโนนกกข่า โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โรงเรียนบ้านนาล้อม และโรงเรียนบ้านซำกกค้อ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/ZYbSunP8GKbsX31T7

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น