ศิลปะกับการอ่าน “รถห้องสมุดเคลื่อนที่” (Open House of Art for Reading (Mobile Library)

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กล่าวต้อนรับผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย ดร.อาร์ตี้ เซจิ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และ ดร.รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในโอกาสที่ได้มาติดตามโครงการ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รถห้องสมุดเคลื่อนที่ และเปิดนิทรรศการศิลปะกับการอ่าน “รถห้องสมุดเคลื่อนที่” (Open House of Art for Reading (Mobile Library) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการศิลปะกับการอ่านด้วยระบบออนไลน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน โดยมีการนำเสนอผลงานบริเวณห้องประชุม จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านวังแท่น รร.บ้านกุดลันน้อยคีรี รร.บ้าน หินเกิ้ง รร. บ้านหนองอีเก้ง รร.บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) นำเสนอแบบออนไลน์ ได้แก่ รร.บ้านโนนกกจาน และ รร.บ้านเหล่าใหญ่ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น