ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ได้รับมอบหมายจากวุฒิสภาให้ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียดและรอบคอบ คณะกรรมวธิการสามัญจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากภรครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวข้องกับ นางสาวนารี  ตัณฑเสถียร ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

อัยการสูงสุด

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *