ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย” ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย ในรูปแบบของการประกวด สื่อสร้างสรรค์ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดฯ โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

วัฒนธรรมสร้างสรรค์

 

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *