ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ที่เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา  ร่วมรับฟังการประชุม “รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2565 ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจ้งข้อราชการ การขับเคลื่อนและการดำเนินการตามนโยบาย ร่วมถึงแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จาก สพฐ.

และในเวลา 09.00 น. นายมหิทธา  พรหมลิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมพิจารณาการดำเนินการและการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/se2iXQaAGwbN2HKY8

 

การประชุม “รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. ครั้งที่ 31/2565 ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *