Author: กฤตยากร วิชาเดช

ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read More