การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงและกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน และ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหา

Read more

สพป.เลย เขต ๒ ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more