ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง การคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกรับรางวัล IQA AWARD

ด้วย สพฐ. โดยสำนักทด

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี๒๕๖๕

การแข่งขันทักษะภาษาไ

Read more