Author: Natjaree

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เดือนเมษายน 2566

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่

  1. การควบคุมฉลากสินค้า
  2. คำโฆษณายากแก่การพิสูจน์
  3. อันตรายที่มาจากเครื่องเล่นฉีดน้ำแรงดันสูง
  4. ได้ข้าวอร่อยถูกใจ…เพียงใส่ใจอ่านฉลาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ รายละเอียดตามลิงค์ https://shorturl.asia/Tejah

ประกาศ สพป.2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่องการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ประกาศไม่รับสำเนา
ประกาศ สพป.2

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ประกาศพนักงานพี่เลี้ยง
ประกาศ สพป.2

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติให้โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านวังชมภู (ตชด.) ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

ประกาศครูวิกฤต
ประกาศ สพป.2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านวังชมภู (ตชด.) ฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านวังชมภู (ตชด.) ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามประกาศฯ

ประกาศรับสมัครครูวิกฤต (ตชด.)
ประกาศ สพป.2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง สังกัด สพป.เลย เขต ๒

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  จำนวน ๑ ตำแหน่ง รายละะเอียดตามประกาศฯ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างเขต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างเขต ได้จัดทำจดหมายข่าวออนไลน์ และประชาสัมพันธ์มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดดังลิ้งค์ด้านล่างนี้

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรสาคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ก.พ. 2566 (pubhtml5.com)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรสงคราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จดหมายข่าวเดือน ก.พ.66 – Google Drive

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ OBECLINE เดือนมกราคม 2566 – Google Photos

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส  เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ข่าวโอเบคไลน์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf – Google Drive

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม  เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

กุมภาพันธ์.pdf – Google Drive

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 – สพป. มหาสารคาม เขต หนึ่ง Flip PDF | AnyFlip

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จดหมายข่าว สพป.มค. 3 – กุมภาพันธ์ 2566 – Google Photos

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.ชลบุรี ระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (pubhtml5.com)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.ร้อยเอ็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จดหมายข่าวออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (pubhtml5.com)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

QR เดือน กุมภาพันธ์ 2566.jpg – Google Drive

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

2กุมภาพันธ์ – Google Drive

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 – เรวดี จุลรอด Flip PDF | AnyFlip

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Facebook

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

2 แผ่นข่าว กพ 66 – Google Drive

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่

  1. บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายและผิดกฎหมาย
  2. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
  3. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2566
  4. ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ รายละเอียดตามลิงค์ https://shorturl.asia/nDBQU

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

ด้วย สำนักงานจังหวัดเลย แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่
(๑) กรมทรัพยากรน้ำ
(๒) กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๓) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
(๔) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(๕) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(๖) กรมยุโรป
และ (๗) กรมพิธีการทูต
เกี่ยวกับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชนตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕

สพป.เลย เขต ๒ จึงประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดดังลิ้งค์ที่แนบมานี้

ช่องทางติดต่ออิเล็กทรอนิกส์ – Google Drive

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่างเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่างเขต ได้จัดทำจดหมายข่าวออนไลน์ และประชาสัมพันธ์มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566
https://drive.google.com/drive/folders/1jDCG_bAKJzg8ZbywHYy4SvF7KozFrZxI

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566
https://drive.google.com/file/d/1Z8NzXYBa-Yc_RPAhzsPlOX1_WJw24RlE/view

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ยะลา เขต 3 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.ชลบุรี  ระยอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.จันทบุรี  ตราด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พิจิตร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.ร้อยเอ็ด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรสงคราม ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

https://drive.google.com/drive/folders/1YBzulU9bAHD9yQeI2M48X4rRhRaLBI5z

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรสาคร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สุพรรณบุรี  เขต 2 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

https://drive.google.com/drive/folders/1ncambnE6LwwDy59bxvqIDWqFRpFALprW

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.จันทบุรี ตราด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
https://anyflip.com/nrhta/flfw/