ประชุมวิพากษ์ จุดเน้นที่ 3 “สู่เป็นเลิศ ระดับชาติ ทุกรางวัล” และจุดเน้นที่ 4 “ระบบประกัน ภายใน ที่ยั่งยืน”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกานนท์  แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 4 จุดเน้น และ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อวิพากษ์และให้ความเห็นชอบคู่มือแนวทางการพัฒนานักเรียน 4 จุดเน้น และคู่มือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อประชุมวิพากษ์ จุดเน้นที่ 3 “สู่เป็นเลิศ ระดับชาติ ทุกรางวัล” และจุดเน้นที่ 4 “ระบบประกัน ภายใน ที่ยั่งยืน” และเพื่อให้จุดเน้นที่วิพากษ์แล้ว เสนอคู่มือให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อนประกาศใช้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น