กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ลานเสาธง หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แจ้งข้อราชการต่างๆ จากผู้อำนวยการกลุ่ม และก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่บุคลากรทุกคนได้ร่วมกิจกรรม English Monday ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันจันทร์ให้บุคคลกรทุกคนในสำนักงานได้มีโอกาสร่วมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยมี นางสาววนิดา  สิมพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น