การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นางสรัญญา  บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น