การประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามการตรวจสอบการเงิน

วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามการตรวจสอบการเงินอื่น เพื่อร่วมหารือและกำหรดแนวทางการปฎิบัติการจัดหา การเบิกจ่าย เก็บรักษา การบันทึกบัญชี การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ และการปฏิบัติการด้านการตรวจสอบการเงินอื่น ตามที่สำนักงานตรวจเงินจังหวัดเลยแจ้งประเด็นในการตรวจสอบ จากการตรวจสอบการปฏิบัติการตรวจสอบการเงินอื่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น