อบรมออนไลน์ การวัดและประเมินผลในศตวรรษที่ ๒๑

วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง การวัด และประเมินผลในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม ได้แก่ ครูวิชาการในโรงเรียน จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีนางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นวิทยากร และ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายมหิทธา พรหมลิ นางนพลักษณ์ นานวน นางสาวสาวิตรี หล่มธรรมมา นางสาวนันทนา พงทะวงษ์ และครูแกนนำ ในสังกัด ๗ คน ได้แก่ นายสุริยันต์ เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก นางวิรัชดา แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว นางคนึงนิด กงภูธร โรงเรียนบ้านปากปวน นางกาญจนา สมีแจ่ม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง นางสาวอลิษา บุดดา โรงเรียนบ้านกกซ้อ นางสาวอภิสมา โยธาภักดี โรงเรียนบ้านวังสะพุง และนางราลินี ศรีคำ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มทักษะในการ วัดและประเมินผล ทักษะการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน ให้สามารถนำมาปฏบัติได้จริง เสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *