การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังสะพุง นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน (๑ ห้องเรียน ๑ โครงงานคุณธรรม) ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อเป็นการนำกระบวนการแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยผ่านกระบวนการโครงงานคุณธรรมให้เกิดกับนักเรียน ตามหลักการ “ทำความดีทุกพื้นที่” และ เพื่อสร้างยุวชนคนคุณธรรมแกนนำ ในโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ วังสะพุง และโรงเรียนบ้านหนองชัยวัน สพป.บึงกาฬ รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๑๐,๗๘๔ คน จาก ๑๕๕ โรงเรียน เป็นครูแกนนำ จำนวน ๙๔๔ คน นักเรียนแกนนำ จำนวน ๙,๘๔๐ คน อบรมระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น