กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รากไทย”

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รากไทย” เพื่อเป็นการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยรวมทั้งเป็นการสนับสนุนการผลิตสื่อ เผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ โดยให้นักเรียน นักศึกษาในสังกัด ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล โดยสามารถส่งผลงานได้ทาง Email:[email protected] ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ประกวดสื่อ รากไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น